Pierwszy skład zarządu fundacji stanowią jej założyciele:

dr Grzegorz Lindenberg – socjolog, dziennikarz, współzałożyciel „Gazety Wyborczej”, były dysydent antykomunistyczny, badacz Russian Research Center na Harvard University

prof. Ryszard Michalak – doktor habilitowany nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce, profesor nadzwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr Piotr S. Ślusarczyk – absolwent Wydziału Polonistyki UW; współprowadzący portal Euroislam.pl; dziennikarz telewizyjny i radiowy;

Jan Wójcik – ekspert do spraw islamu politycznego i terroryzmu, absolwent studiów doktoranckich Collegium Civitas na Wydziale Stosunków Międzynarodowych, założyciel portalu Euroislam.pl