Religia i polityka w pismach fundamentalistów muzułmańskich wydanych w języku polskim. Przykład Sajjda Kutba

Sajjid Kutb

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza znaczeniowa pod kątem przenikania się treści religijnych i politycznych w pismach muzułmańskich fundamentalistów wydanych w języku polskim. Metodologia przyjęta w tej pracy koresponduje z podstawowymi założeniami bibliologii politycznej, która analizuje dorobek piśmienniczy pod względem oddziaływań instytucji i idei na rzeczywistość społeczno-polityczną, stąd też w kręgu swoich zainteresowań oprócz zjawiska cenzury […]