Publikacje naukowe

Pracownicy jednostki prowadzą własne badania i publikują w obszarach jakimi zajmuje się Fundacja. Ma to wymierny efekt poprzez wpływy na debatę naukową, lepszą argumentację w debacie medialnej i politycznej, zrozumienie problemu.

Wśród prac powstałych w ramach tworzenia Instytutu Spraw Europejskich oraz tworzonych oddzielnie przez członków można wymienić: