Analizy eksperckie

Oferujemy przeprowadzenie analiz i ekspertyz mieszczących się w obszarze działalności think tanku.

Nasi eksperci mogą pochwalić się trafnymi diagnozami dotyczącymi rozwoju sytuacji w kluczowych momentach najnowszej historii, często wbrew powszechnie przyjętym poglądom. Trafnie zdiagnozowaliśmy:

– kierunek rozwoju Turcji od momentu rozpoczęcia procesu negocjacyjnego z Unią Europejską, w której coraz większą władzę zyskuje islamistyczna dyktatura;

– fiasko Arabskiej Wiosny, wbrew powszechnie żywionym ułudom o demokratycznej Afryce Północnej, wczytując się w głębiej w raporty na temat tamtych społeczeństw, pojawienie się demokracji w tamtym rejonie było nieprawdopodobne a ryzyko rozpadu państwa lud dojścia do władzy elementów islamistycznych wysokie, jedynym wyjątkiem i zaskoczeniem okazała się tu Tunezja;

– problemy kryzysu imigracyjnego to jest: wykorzystanie dróg przez terrorystów, przeciążenie państw europejskich i brak pozytywnych korzyści dla gospodarki. Od początku także podkreślaliśmy o wiele większą efektywność kosztową rozwiązywania problemów w miejscu powstawania. Dzisiaj tezy, które stawialiśmy w połowie 2015 roku są praktycznie tożsame z tymi głoszonymi w Parlamencie Europejskim czy przez wielu liderów unijnych państw.

Stanowisko w sprawie kryzysu imigracyjnego 2015:

Stanowisko Stowarzyszenia Europa Przyszłości

Uzasadnienie stanowiska SEP nie dla relokacji imigrantów