Misją European Issues Institute jest działanie na rzecz świeckiej i demokratycznej Europy oraz promowanie wartości europejskich.

Uważamy, że rozwiązania dotyczące współczesnych problemów Europy wychodzą poza binarne dyskusje, które polaryzują społeczność europejską i liderów, a nie budują trwałych rozwiązań.

Chcemy tworzyć środowisko eksperckie, które będzie w stanie znaleźć rozwiązania wykraczające poza polityczne przeciąganie liny, jakiego jesteśmy obecnie świadkami.