30

11 2017

Celami konferencji są:

 Środowiskowa refleksja nad teorią i metodologią badania religii na gruncie nauk o polityce;

Rosnące zainteresowanie problematyką religii na gruncie politologii, a wręcz pojawiające się postulaty utworzenia subdyscypliny „politologia religii”, zachęcają do poważnego, środowiskowego namysłu nad pytaniami teoretyczno-metodologicznymi. Na niniejszej konferencji uczyniliśmy je przedmiotem dyskusji plenarnych.

 Prezentacja i dyskusja efektów najnowszych badań nad relacjami religii i polityki.

Dyskusje nad efektami aktualnie prowadzonych badań przeprowadzić chcemy w ramach sesji tematycznychgrupujących badaczy zajmujących się podobną problematyką, otwartych jednak dla słuchaczy.

Strona konferencji

Event Start In

There is no upcoming event in current date to show.

Prezentacja i dyskusja efektów najnowszych badań nad relacjami religii i polityki.

Booking Form

Online bookings are not available for this event.