“Islamogoszyzm”:  nikczemne przymierze

Islamistka Linda Sarsour na Marszu Kobiet (zdj. Flickr)

W Europie odniesienia do radykalizacji zazwyczaj przywołują w naszej głowie albo islamizm, albo skrajną prawicę – czasem niekonsekwentnie, ale nie to jest tematem tego artykułu. Mamy zatem tendencję do niezauważania zagrożeń związanych ze skrajnie lewicowymi poglądami.

Islamistyczna radykalizacja w Bułgarii

Podobnie jak wiele innych krajów Europy Wschodniej, jeśli chodzi o radykalizację islamistyczną Bułgaria nie znajduje się w centrum zainteresowania badań nad terroryzmem.

Islamistyczne wyzwanie w Niemczech

Demonstracja niemieckich salafitów

Przegląd sytuacji rozwoju organizacji salafistycznych w Niemczech oraz dotychczasowe odpowiedzi ze strony państwa na to zagrożenie i rekomendacje.

Doświadczenie przemocy uwarunkowanej religijnie jako wyzwanie dla społeczeństw Zachodu. Przypadek Ayaan Hirsi Ali.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza tekstów Ayaan Hirsi Ali, w których autorka porusza problem związany z przemocą motywowaną religijnie, a także jej biografia.  W przypadku somalijskiej intelektualistki przedmiotem krytyki staje się doktryna islamu, gdyż to w niej upatruje jedno z najważniejszych źródeł praktyk przemocowych. Na związki między religią Mahometa a przemocą często patrzy się przez […]

Religia i polityka w pismach fundamentalistów muzułmańskich wydanych w języku polskim. Przykład Sajjda Kutba

Sajjid Kutb

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza znaczeniowa pod kątem przenikania się treści religijnych i politycznych w pismach muzułmańskich fundamentalistów wydanych w języku polskim. Metodologia przyjęta w tej pracy koresponduje z podstawowymi założeniami bibliologii politycznej, która analizuje dorobek piśmienniczy pod względem oddziaływań instytucji i idei na rzeczywistość społeczno-polityczną, stąd też w kręgu swoich zainteresowań oprócz zjawiska cenzury […]

Szwedzki nurt islamosceptycyzmu. Uzasadnienia postulatu deszariatyzacji.

Meczet w Sztokholmie (Wikimedia Commons)

Celem artykułu jest prezentacja szwedzkich podmiotów islamosceptycznych oraz ich podstawowych argumentów na rzecz postulowanej deszariatyzacji. Islamosceptycyzm rozumiany jest tu jako każda – indywidualna i zbiorowa – postawa krytyczna wobec islamu (pełny islamosceptycyzm) lub któregokolwiek elementu charakterystycznego dla tej religii, względnie generowanego przez nią zjawiska, np. ideologii, ruchu społecznego, partii politycznej (islamosceptycyzm selektywny). Założeniem jest to, […]