Islamistyczna radykalizacja w Bułgarii

Podobnie jak wiele innych krajów Europy Wschodniej, jeśli chodzi o radykalizację islamistyczną Bułgaria nie znajduje się w centrum zainteresowania badań nad terroryzmem.