Religia i polityka w pismach fundamentalistów muzułmańskich wydanych w języku polskim. Przykład Sajjda Kutba

Sajjid Kutb

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza znaczeniowa pod kątem przenikania się treści religijnych i politycznych w pismach muzułmańskich fundamentalistów wydanych w języku polskim. Metodologia przyjęta w tej pracy koresponduje z podstawowymi założeniami bibliologii politycznej, która analizuje dorobek piśmienniczy pod względem oddziaływań instytucji i idei na rzeczywistość społeczno-polityczną, stąd też w kręgu swoich zainteresowań oprócz zjawiska cenzury […]

Szwedzki nurt islamosceptycyzmu. Uzasadnienia postulatu deszariatyzacji.

Meczet w Sztokholmie (Wikimedia Commons)

Celem artykułu jest prezentacja szwedzkich podmiotów islamosceptycznych oraz ich podstawowych argumentów na rzecz postulowanej deszariatyzacji. Islamosceptycyzm rozumiany jest tu jako każda – indywidualna i zbiorowa – postawa krytyczna wobec islamu (pełny islamosceptycyzm) lub któregokolwiek elementu charakterystycznego dla tej religii, względnie generowanego przez nią zjawiska, np. ideologii, ruchu społecznego, partii politycznej (islamosceptycyzm selektywny). Założeniem jest to, […]