Przed kierunkiem zmian w Turcji przestrzegaliśmy od 2004 roku, kiedy podjęto decyzję o rozpoczęciu przedakcesyjnych negocjacji Unii Europejskiej z tym krajem. Jednak z biegiem lat widzimy, że sytuacja się pogarsza. Turcja nie tylko nie spełniła tzw. kryteriów kopenhaskich w dziedzinie praw człowieka, ale staje się krajem coraz otwarciej łamiącym prawa człowieka i odwracającym się od demokracji w kierunku autorytaryzmu. Staje się niewiarygodnym partnerem NATO poprzez flirt z Rosją. Staje się orędownikiem islamizmu, który traktuje jako narzędzie destabilizacji spójności społecznej w krajach europejskich. Dlatego widzimy potrzebę bliższej obserwacji działań i przemian Republiki Tureckiej.

Nowości

Analizy i raporty