Dr hab. Ryszard Michalak

Doktor habilitowany nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce, profesor nadzwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Realizacja polityk publicznych w poszczególnych państwach Europy jest oczywistą domeną aparatu władzy opartego na systemie partyjnym. Coraz częściej jednak rolę grup nacisku na decydentów lub ich zaplecza intelektualnego, odgrywają: ruchy społeczne, think-tanki, stowarzyszenia i akcje obywatelskie. Nie inaczej jest z polityką wyznaniową. W tym kontekście niebagatelną rolę dla jej charakteru może mieć wynik sporu między dwiema wizjami stanowisk obywateli wobec życia religijnego: 1) natywizmem i wyborem systemowym a 2) kontrakulturacją i zwrotem antysystemowym. W perspektywie zachowania wartości europejskich, każdy wynik tej konfrontacji wydaje się lepszy od powszechnego dzisiaj permisywizmu

Background

Ekspert w zakresie polityki wyznaniowej. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1996). Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2015). Profesor nadzwyczajny w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Autor publikacji naukowych w obszarach: polityki wyznaniowej i problematyki religijno-politycznej w Europie (m.in. Federacji Rosyjskiej i państwach nordyckich) oraz teorii politologii religii. Aktualnie przygotowuje dwie monografie: na temat uwarunkowań funkcjonowania metodyzmu w Polsce oraz na temat zjawiska islamosceptycyzmu w Europie”.