NASZA MISJA

Uważamy, że bezpieczeństwo i wolność to w demokracji wzajemnie wspierające się wartości.
Uważamy, że bezpieczeństwo ma gwarantować realizację wolności indywidualnej i zbiorowej.
Uważamy, wbrew powszechnie utartym poglądom, że zwiększanie bezpieczeństwa nie oznacza utraty wolności.